Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement vertelt je alles wat je moet weten als deelnemer tijdens het NTDS. Lees het goed door, zodat je weet welke regels er gelden.

Algemeen:

1. Het NTDS is een jaarlijks terugkerend danstoernooi voor studenten, georganiseerd door de NTDS commissie in naam van de Stichting Dansende Studenten.
2. De NTDS commissie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van onderstaande regels in geval van een conflict en zal alle uiteindelijke beslissingen nemen.

Deelname:

3. Elke student mag deelnemen aan het NTDS, mits deze is verbonden aan een Nederlandse studenten stijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap.
4. Deelname aan het NTDS is voor een niet-student (hierna te noemen extern) enkel mogelijk indien deze is verbonden aan een Nederlandse studenten stijldansvereniging door middel van lidmaatschap of donateurschap.
5. Het NTDS onderscheidt drie toernooien, te weten: de Beginnersklasse, de Breitensport en de Open Klasse.
6. Deelnemers aan de Beginnersklasse mogen niet meer dan 1 jaar danservaring hebben met ingangsdatum van de vorige editie van het NTDS.
7. Deelnemers aan de Breitensport worden na het dansen van een indelingsronde geplaatst in één van de volgende 4 subklasses binnen de Breitensport. In toenemend niveau zijn dit: Amateurs, Professionals,Masters of Champions.
8. Indien de Jury tijdens de indelingsronde besluit dat het niveau van de deelnemers te hoog is voor het betreffende klassement (Breitensport), zullen de deelnemers in de hogere klasse geplaatst worden.
9. Deelnemers metwedstrijdervaringworden uitgesloten van deelname in de Breitensport met eigen danspartner indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klasses:
(a) NADB: Debutanten 1 of Debutanten 2 met tenminste 1 promotiepunt
(b) WDC: Pre-Amateurs met tenminste 300 punten
(c) NVAD: Debutanten 1
(d) Brado/Daveno/Regiobond: Debutanten 1 of Debutanten 2 met tenminste 1 promotiepunt
10. Deelnemers met gevorderde wedstrijdervaring worden uitgesloten van deelname in de Breitensport en moeten zodoende aan de Open Klasse deelnemen indien men wedstrijden danst of heeft gedanst in de volgende klasses:
(a) NADB: C, B A en Hoofdklasse
(b) NDO: National Amateur ofMasterclass
(c) WDC: National Amateur ofMasterclass
(d) NVAD: Open en Hoofdklasse
(e) Brado/Daveno/Regiobond: Open
11. Indien deelnemers op verschillende niveaus dansen bij de dansbonden genoemd onder punten 9 en 10, dan wordt er uitgegaan van het hoogste genoteerde niveau.
12. Deelnemers die in alle afgelopen vijf Studententoernooien in de hoogste Breitensportklasse (of CloseD) een podiumplek hebben behaald, worden uitgesloten van deelname in de Breitensportklasse en zullen in de Open Klasse worden geplaatst.
13. Enkel wanneer in een bepaalde klasse een tekort aan leiders of volgers dreigt te ontstaan, mogen deelnemers, in overleg met de NTDS commissie, aan een hogere klasse dan ingedeeld deelnemen.
14. Een deelnemer mag alleen aan een lagere klasse deelnemen indien dit in de tegenovergestelde rol wordt uitgevoerd, d.w.z. leiders moeten volgen en volgers moeten leiden.
15. Een deelnemer danst alle dansen in een discipline met dezelfde partner.

Dansen:

16. Bij deelname aan de beginnersklasse en Breitensport subklasse Amateurs zullen enkel de drie basisdansen per discipline gedanst worden.
17. Bij deelname aan de Breitensport klasse Professionals zullen in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarna in de halve finale de Weense Wals bij Ballroom en de Samba bij Latin geïntroduceerd worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst.
18. Bij deelname aan de Breitensport subklassen Masters en Champions zullen in de eerste rondes de drie basisdansen per discipline gedanst worden, waarna in de halve finale de Weense Wals en de Slow Foxtrot bij de Ballroom en de Samba en de Paso Doble bij de Latin geïntroduceerd zullen worden. In de finale worden deze dansen ook gedanst.
19. Bij deelname aan de Open Klasse zullen alle vijf dansen per discipline gedanst worden in iedere ronde.

Blind Daten:

20. Een deelnemer zonder danspartner ten tijde van het toernooi zal de mogelijkheid krijgen tot het zoeken van een partner middels een ‘Blind Date’ evenement.
21. Indien een deelnemer verplicht moet Blind daten, zie artikel 9 t/m11, wordt partnerschap met een deelnemer uit het eigen team uitgesloten.

Kleding:

22. Het kledingreglement van de WDSF zoals opgenomen in en geldend volgens de WDSF Competition Rules is onverkort van toepassing op alle Wedstrijden, waarbij in aanvulling hierop het volgende geldt:
(a) wedstrijdkleding zoals die wordt gedragen door de Adults en Senioren niet is toegestaan, met uitzondering van de Latin broek voor de heer;
(b) borsten, buik, billen en heupen volledig bedekt moeten zijn met niet transparante stof in een kleur die niet huidskleur is.
(c) Indien een deelnemer kleding draagt die niet voldoet aan de hierboven genoemde regels, wordt deze verzocht kleding te herschikken en/of om te kleden alvorens het toernooi te hervatten.
23. Indien de deelnemer hiertoe niet in staat is of weigert de kledingkeuze aan te passen, kan de organisatie beslissen de deelnemer te diskwalificeren.
24. Het is verplicht om dansschoeisel of schoenen met een lederen zool te dragen op de dansvloer.
25. Het gebruik van paraffine of olie onder (dans)schoenen is niet toegestaan.
26. Er mag geen dansschoeisel of schoeisel met zwarte rubberen zolen gedragen worden in de slaapzaal.
27. Indien er door het gebruik van ongeschikt schoeisel schade aan de dansvloer of de vloer in de slaapzaal ontstaat, kunnen de reparatiekosten op de betreffende deelnemer worden verhaald.

De Leeuw/puntenklassement:

28. De Leeuw wordt uitgereikt aan het hoogstgeplaatste team in het puntenklassement.
29. De gastuniversiteit kan de Leeuw niet winnen.
30. Punten worden verdiend door middel van individuele dansprestaties en vrijwilligerswerk.
(a) Alle deelnemers in de Breitensport krijgen een basis aantal punten toegekend op basis van de plaatsing in hun subklassement: Amateurs, Professionals,Masters en Champions;
(b) Punten worden hierna verdiend op basis van het aantal verslagen paren binnen het subklassement;
(c) Bij deelname aan de Open Klasse worden punten toegekend op basis van het aantal verslagen paren binnen deze klasse;
(d) Punten voor vrijwilligerswerk worden toegekend op basis van het aantal uren dat er gewerkt is.
(e) Een team moet uit tenminste 9 beginners/breitensport deelnemers bestaan om te mogen deelnemen aan het puntenklassement.
31. Deelname van een samengevoegd team aan het puntenklassement is alleen mogelijk indien dit team niet groter is dan het grootste niet-samengevoegde team.
32. Een samengevoegd team kan alleen deelnemen aan het puntenklassement indien de samenvoeging uiterlijk de vrijdagavond van het toernooi bij de NTDS-commissie is aangemeld.
33. Resultaten en punten behaald door een ‘Blind Date’ danspaar bestaande uit twee verschillende teams gelden voor beide teams.

 

 

WordPress.com.

Omhoog ↑