Inschrijfreglement

Het inschrijfreglement vertelt je alles wat je moet weten om je in te mogen schrijven als deelnemer voor het NTDS. Lees het goed door, zodat je weet welke regels er gelden.

Algemeen:

1. Door middel van inschrijving verklaart elke deelnemer aan de NTDS commissie akkoord te gaan met het inschrijfreglement en het wedstrijdreglement.
2. De NTDS commissie behoudt zich het recht voor om in speciale gevallen, af te wijken van onderstaande regels en zal in geval van een conflict alle uiteindelijke beslissingen nemen.
3. Wanneer een deelnemer zich niet aan de in dit document gestelde voorwaarden houdt, heeft de NTDS commissie het recht om deze deelnemer de toegang tot het toernooi te
weigeren.

Inschrijvingsprocedure:

4. De teamcaptain krijgt een periode van twee weken de mogelijkheid om de inschrijvingen van het desbetreffende team aan te melden bij het NTDS inschrijfsysteem. Deze periode wordt tijdig aangegeven door de commissie bij de teamcaptains.
5. Ten tijde van inschrijven heeft een deelnemer geen garantie tot participatie aan het toernooi, vanwege de loting die gaat volgen.
6. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het inschrijven van de deelnemers bij de NTDS commissie via de gestelde inschrijfprocedure.
7. De teamcaptains melden zich door middel van een additie bij de inschrijfprocedure en worden vrijgesteld van loting. Hierbij geldt een maximum van twee teamcaptains per team.

Uitvallende Deelnemers:

8. Uiterlijk één week na het sluiten van de inschrijfdeadline ontvangt de teamcaptain een definitieve deelnemerslijst met bijbehorende reservelijst.
9. Wanneer een plek vrijkomt vanwege een uitvallende deelnemer, zal deze opgevuld worden met een deelnemer van een reservelijst. Hierbij wordt het volgende prioriteiten
systeem gehandhaafd:
(a) De vrijgekomen plek wordt door een uitvallende deelnemer wordt opgevuld met een deelnemer uit het eigen team, door middel van persoonlijke loting, uitgevoerd door de NTDS Commissie. Hierbij wordt voorrang gegeven aan het rechttrekken van de leider/volger verhoudingen betreffende de blind date groepen in Beginners, Breitensport en Open.
(b) Indien het voorgaande niet mogelijk is, wordt de vrijgekomen plek verloot aan een ander team en middels persoonlijke loting opgevuld met een nieuwe deelnemer, onder dezelfde voorwaarden als het voorgaande punt.
10. De in nummer 9 genoemde reservelijst procedure zal elke week worden uitgevoerd tot 1 week voor aanvang van het NTDS. De teamcaptain krijgt elke week, na het uitvoeren van de reservelijst procedure een update welke dansers zijn toegelaten en welke niet.
11. Wanneer een deelnemer op de reservelijst niet meer beschikbaar is ten tijde van het NTDS wordt het zeer gewaardeerd dit door te geven aan de commissie, via de teamcaptain of direct contact met de commissie. Zodoende kan deze deelnemer uit de loting gehaald worden.

Financieel:

12. Na kennisgeving van de definitieve deelnemerslijst aan de teamcaptain, behoren de deelnemersbijdragen binnen vier weken bij de NTDS Commissie te zijn voldaan, via de desbetreffende vereniging.
13. Een deelnemer heeft recht op een restitutie van 80% van de betaalde deelnemersbijdrage bij uitschrijving tot 1-2-2018.
14. Een deelnemer heeft geen recht op restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage bij uitschrijving vanaf 1-2-2018.
15. Wanneer een deelnemer van de reservelijst toegelaten wordt, behoort de deelnemersbijdrage binnen twee weken bij de NTDS Commissie te zijn voldaan, via de vereniging.
16. Indien het NTDS binnen de in nummer 15 gestelde betaaltermijn plaatsvind, behoort de deelnemersbijdrage voor aanvang van het NTDS te zijn voldaan.
17. Indien een student geen bewijs van inschrijving aan een hogere onderwijsinstelling kan tonen bij aankomst van het NTDS moet het resterende bedrag voor een niet-studenten deelnemersbijdrage direct contant voldaan worden. Een collegekaart of ander bewijs van inschrijving aan een hogere onderwijsinstelling voldoet als studentenbewijs.

Verplichting tot Evenement ondersteuning:

Tijdens het NTDS van 2018 wordt ondersteuning van het evenement gesplitst in twee delen. Een gedeelte evenement ondersteuning en een gedeelte vrijwilligerswerk.
18. De volgende taken worden als verplichte evenement ondersteuning beschouwd:
(a) Welkomstbalie
(b) Badge Checker
(c) Nachtwacht
(d) Informatiebalie
(e) Feest Opbouw
19. Het totaal aantal uren betreffende de verplichte taken zal worden verdeeld over de aanwezige teams. Hierbij wordt rekening gehouden met de teamgrootte.
20. Het is de verantwoordelijkheid van de teamcaptain om de toegewezen taken te vergeven aan de teamleden.
21. Wanneer een team vanwege een ongeldige reden niet in staat is de voorgestelde verplichte evenement ondersteuning te dragen, kan diskwalificatie van het teamklassement plaatsvinden.
22. Wanneer een individuele deelnemer ten tijde van het evenement niet in staat is zijn/haar verplichte evenement ondersteuning te voldoen, zonder een door de commissie goedgekeurde geldige reden, bepaalt de NTDS commissie in overleg met de teamcaptain een passende maatregel.

WordPress.com.

Omhoog ↑